Categorie archief: Studiedag

Musicaklassen Extra: a glimpse of an educational future?

International symposium on 1st and 2nd December –Provinciaal Domein Dommelhof, Neerpelt

For two richly filled days, with participants from Belgium, the UK, the Netherlands, Germany, Switzerland and Portugal, Musica hosted the symposium Musicaklassen Extra: a glimpse of an educational future? With a week of real Musicaklassen in the background, the diverse group of participants were introduced to Musica’s ideas about music education, divided into four topics: listening, communicating, embodying and ‘musical thinking’. The aim was to subject our own approach to the critical gaze of specialists from Belgium and abroad. How do we look at musical development and why do we believe it is important? Which approaches are the most relevant? How do we deal with the widespread lack of active musical experiences among participants? What role can or should tradition play in this? Why is music so important in the curriculum and how can we stimulate music education?

IMG_1095 (2)

IMG_1103 (2)

Various participants gave presentations of their own, which often provided interesting links with Musica’s work and references to inspiring contexts. A discussion of the film Alphabet by Erwin Wagenhofer (2013) – which was quite provocative – led to intense exchanges. How do we balance structure and freedom, tradition and innovation? What does science have to say about these dichotomies? What models can we offer as support, and why? What role does the artistic play in all this, and what significance do we grant it?

IMG_1110 (2)IMG_1129 (2)

As the keynote speaker, Lode Vermeersch of the HIVA Research Institute for Work and Society at the KU Leuven presented his vision of the formation of theories on cultural education based on research connected to Barend Van Heusden’s Cultuur in de Spiegel. It was a challenging topic, all the more so because many participants believed that the ‘time-based’ art forms (particularly music and dance, but to an extent drama and multimedia as well) do not really fit into the model all that well. This was a fundamental debate that will hopefully be continued!

IMG_1115 (2)IMG_1099 (2)

The general conclusion was that the development of musical imagination and the creation of one’s own music must not be the icing on the cake, but must constitute the epicentre of every form of musical education, from the very earliest beginnings.

IMG_1105 (2)IMG_1122 (2)

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder -English, 8-12 jaar, Musicaklassen, Onderzoek en ontwikkeling, Studiedag, Voor leerkrachten en kinderbegeleiders

Musicaklassen Extra: a glimpse of an educational future?

Internationaal symposium op 1 en 2 december – Domein Dommelhof, Neerpelt

Twee rijk gevulde dagen lang en met deelnemers uit België, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Zwitserland en Portugal was Musica gastheer voor het symposium Musicaklassen Extra: a glimpse of an educational future? Met op de achtergrond een echte week Musicaklassen, kreeg de divers samengestelde groep deelnemers een introductie tot Musica’s ideeën over muziekeducatie, verdeeld over vier deelonderwerpen: luisteren, communiceren, belichamen en ‘muziekdenken’. Bedoeling was onze eigen benadering te onderwerpen aan de kritische blik van (internationale) specialisten. Hoe kijken we naar muzikale ontwikkeling en waarom vinden we ze belangrijk? Welke benaderingen zijn het meest relevant? Hoe gaan we om met het wijdverspreide gebrek aan actieve muzikale ervaringen van deelnemers? Welke rol kan of moet traditie hierin spelen? Waarom is muziek zo belangrijk in het curriculum en hoe kunnen we muziekeducatie stimuleren?

IMG_1095 (2)IMG_1103 (2)Diverse deelnemers brachten eigen presentaties met voor Musica vaak interessante aanknopingspunten en verwijzingen naar inspirerende contexten. Een bespreking van de toch wat provocerende film Alphabet van Erwin Wagenhofer (2013) zette de discussie verder op scherp. Hoe balanceren we tussen structuur en vrijheid, tussen traditie en vernieuwing? Wat zegt de wetenschap over deze tweespalt? Welke modellen bieden we aan als houvast en waarom? Welke rol speelt het artistieke in dit alles, en welk gewicht geven we hieraan?

IMG_1110 (2)IMG_1129 (2)Als keynote-spreker bracht Lode Vermeersch van de vakgroep HIVA van de KU Leuven zijn visie op theorievorming over cultuureducatie vanuit onderzoek gelinkt aan Barend Van Heusdens Cultuur in de Spiegel. Een uitdagend topic, te meer omdat volgens vele deelnemers de ‘tijdskunsten’ (vooral muziek en dans, maar deels ook drama en media) zich toch niet zo makkelijk in het model laten inpassen. Een fundamentele discussie die hopelijk wordt vervolgd!

IMG_1115 (2)IMG_1099 (2)Algemeen werd geconcludeerd dat de ontwikkeling van de muzikale verbeelding en het creëren van eigen muziek geen kers op de taart mogen zijn, maar het epicentrum vormen van elke vorm van muziekeducatie, en dit vanaf het allervroegste begin.

IMG_1105 (2)IMG_1122 (2)

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder 8-12 jaar, Musicaklassen, Onderzoek en ontwikkeling, Studiedag, Voor leerkrachten en kinderbegeleiders

Symposium Locative Media and Sound Art

10 mei 2014
Budafabriek, Kortrijk (I.s.m. Festival van Vlaanderen Kortrijk)

Een klein decennium geleden startte Musica met de eerste projecten rond klankkunst en klankbeleving in de publieke ruimte: de eerste geluidsinstallaties verschenen in Klankenbos, er werden educatieve pakketten rond geluid en nieuwe media uitgewerkt, enkele jaren later zag de Klankatlas het levenslicht en tijdens het festival Good Vibrations maakte Neerpelt kennis met een aantal tijdelijke geluidsinstallaties. Vandaag vormt klankkunst één van de zwaartepunten van de organisatie. Met Het Geluid van Hasselt-Genk – dat via het zijtraject ‘Atelier De Stad’ ook op Canvas te zien zal zijn in het najaar – staat Musica mee aan het roer van één van de meest ambitieuze klankkunstprojecten in de openbare ruimte van het moment.

Musica en locative media
Sinds vorig jaar legt Musica zich ook toe op het ontwikkelen van mobiele applicaties: Curvices (2013) en Klankroute Maasland (2014) zijn respectievelijk de eerste wandel- en fietsapp van Musica. Zulke ‘locative media’ laten toe om klank en beeld te koppelen aan een specifieke plaats in het landschap, met behulp van GPS-coördinatie. De apps zijn dan ook alleen te gebruiken op de locatie waarvoor ze gecreëerd werden. Klankkunst met locatie-gebaseerde technologieën staat vandaag de dag nog steeds in haar kinderschoenen. Bij het ontwikkelen van de applicaties doken er dan ook heel wat praktische en artistieke vraagstukken op. Om die reden zag Musica hoe langer hoe meer de noodzaak in om in contact te komen met organisaties en artiesten die met gelijkaardige projecten begaan zijn om zo de bestaande kennis en technieken uit te wisselen. Met een internationaal symposium op 10 mei 2014 tot gevolg.

curvices
Beeld uit app ‘Curvices’

Klinkende Stad
Een geschikte gastheer voor het symposium ‘Locative Media and Sound Art’ vond Musica bij het Festival van Vlaanderen Kortrijk, dat met directeur Joost Fonteyne van meet af aan een toonaangevend festival voor klankkunst is geweest. Het symposium vond plaats in de sfeervolle Budafabriek en werd gepresenteerd als een onderdeel van Klinkende Stad. Aansluitend kregen de meer dan 60 deelnemers de kans om Kortrijk te verkennen met de gloednieuwe sound walk van Akio Suzuki, de opening van de geluidstentoonstelling van Bernhard Leitner te bezoeken of het avondconcert van Suzuki en Aki Onda bij te wonen.

Een internationaal panel
Met acht uiteenlopende presentaties mikte Musica op een interdisciplinaire doelgroep: academici, geluidskunstenaars, softwareontwikkelaars en kunstenorganisaties passeerden de revue. Zij reflecteerden over de thematiek en stelden nieuwe projecten, technologieën of applicaties voor. Voor de programmatie van het symposium keek Musica over de grenzen. Zo mochten we Roland Cahen (FR), Dan Belasco Rogers (UK) en Stduio ookoi (Peter Mertens & Harold Schellinx, NL) verwelkomen. Die laatste kwam zijn gloednieuwe app hier in première voorstellen in een absurdistische performance-lecture.

Stduio ookoi
Stduio ookoi

Het was echter vooral uitkijken naar de komst van Frauke Behrendt (UK), die het symposium mocht aftrappen als key note spreker. De Britse academicus, o.a. bekend van haar smart e-bikes, haalde meteen enkele fundamentele problemen van klankkunst via mobiele applicaties aan, zoals dat van toegankelijkheid: terwijl we met onze mobiele media net een verregaande participatie van het publiek en een organische versmelting met de publieke ruimte beogen, zien we dat de praktische obstakels die zulke projecten met zich meebrengen net een hogere drempel creëren. Op die manier worden veel mensen uitgesloten van locative media art.

Wat met de specifieke uitrusting (hoofdtelefoon, toestel met GPS), technische ondersteuning (Android, iOS of Windows Phone), reiskosten, downloadmogelijkheden, bereikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de app? Neem bijvoorbeeld de bekroonde klank-app Topophonie de l’eau van Roland Cahen en zijn team: de app is uitsluitend voor iPhone ontwikkeld en kan alleen in Parc de Belleville in Parijs gebruikt worden. Ook Belasco Rogers merkte dat zijn augmented reality-app Into the Light of the Night, die amper enkele jaren terug werd gecreëerd voor het Buda-eiland in Kortrijk, nu al niet meer ondersteund wordt.

Daniel Belasco Rogers
Daniel Belasco Rogers

Virtuele versus reële klanken
Uit eigen land zakten onder meer de Brusselse organisatie BNA-BBOT, die samen met het publiek een aantal online sound maps doorliep (waaronder hun eigen Brussels Sound Map), en Mute af, het duo van softwareontwikkelaars dat achter de apps van Musica zit. Zij stelden de technologische moeilijkheden bij het ontwikkelen van klankkunstapplicaties aan de kaak en deden een bescheiden suggestie voor een nieuw ontwikkelingsplatform en sound engine.

Ook Belgisch, maar residerend in het buitenland zijn gastsprekers Geert Vermeire, die momenteel in Athene verblijft voor zijn project noTours, en Pieter Verstraete, die als freelance onderzoeker in Istanbul actief is. noTours is een internationaal open source platform dat geluid en tekst koppelt aan plaatsen. Dit is een veelvoorkomende vorm van locative media art, die tijdens de ronde tafeldiscussie de vraag bij het publiek opriep of het wel zinvol is dat klankkunstenaars steevast geluiden en informatie toevoegen aan de bestaande omgevings-soundscape. “What about reducing sounds? What about allowing people to first just hear what sounds are there in the space?”

En dus trokken we samen er op uit om met klankkunstgoeroe Akio Suzuki naar de urban soundscape van Kortrijk te gaan luisteren …

Akio Suzuki2
Soundwalk met Akio Suzuki

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Studiedag, Voor muzikanten en kunstenaars

Access to art and culture throughout childhood and youth Congress, Kopenhagen – 19/05/2012

De hoofdgedachte van het congres was het belang onderstrepen dat  kunst en cultuur een rode draad zouden moeten zijn in het leven van jonge kinderen, waarbij creativiteit en vernieuwing cruciaal zijn zowel voor onze toekomstige samenleving en economische groei als voor een verscheiden artistieke wereld.

In dat opzicht waren er keynote speakers uit verschillende hoeken (muziekonderzoekers, artiesten, muziekpraktijkvoorbeelden, mensen uit de bedrijfswereld, …).

Sarah Verhulst, artistiek coördinator van Musica werd uitgenodigd om te komen spreken over  Babelut, kunst voor de allerkleinsten. In de presentatie werden vooral het Babelutfestival, de werking in de crèches, het labo Babelut, de Muzikale Dialogen (muzikale communicatie met jonge kinderen) en de nascholingen toegelicht  met talrijke foto’s en film.

De presentatie werd zeer enthousiast onthaald. Er was vooral veel interesse voor de Muzikale Dialogen en het werk van het labo Babelut. Deze internationale bevestiging versterkte nog eens onze overtuiging dat we de allerkleinsten in onze maatschappij als volwaardige participanten  in het culturele landschap moeten beschouwen, dat kunst een basisrecht zou moeten zijn van elk jong kind.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder 0-4 jaar, Babelut, Nascholing, Onderzoek en ontwikkeling, Studiedag, Voor kinderen en jongeren, Voor muzikanten en kunstenaars, Workshop