Categorie archief: Tonal Tools

0pleiding Tonaal Gereedschap (Sessies 3 en 4 – dinsdag 25 februari en 18 maart 2014)

Tijdens de derde sessie was Tobias Cramm uit Basel te gast. Tobias is gespecialiseerd in improvisatie in de klassieke stijl. Via erg vertrouwd in de oren klinkende composities van Haydn en Clementi, toonde hij hoe klassieke muziek benaderd kan worden als een ontrafelbare draad. Wie inzicht krijgt in het vlechtwerk, wordt ook in staat om nieuwe variaties en muzikale alternatieven te bedenken. De deelnemers werden uitgenodigd om één en ander aan het klavier uit te testen in duo’s, wat meteen interessante en fraaie resultaten opleverde.

Tobias is ook de leraar van Alma Deutscher, een jong meisje dat door hem reeds zeer vroeg werd opgeleid in de partimento-traditie. Om zijn manier van werken te illustreren bracht hij samen met haar een paar korte improvisaties via een skypeverbinding. Zonder meer indrukwekkend om te horen hoe de partimento-aanpak leidt tot zelfzeker en muzikaal denken aan het klavier door een nog jong kind.

Anthony Romaniuk ging tijdens de vierde sessie dieper in op het aspect improvisatie tijdens de romantiek. Hoe was de evolutie van dit idioom gelinkt aan de snelle ontwikkeling van de instrumenten in de eerste helft van de 19de eeuw? Hoe leidde dit tot nieuwe en uitvergrootte muzikale vormen? Welke rol speelde improvisatie tijdens de uitvoeringen van bestaande composities? Wat kan dit alles nog (of opnieuw) betekenen voor musici van nu? Met een aantal zeer vroege audio-fragmenten illustreerde hij hoe grote musici ook in de twintigste eeuw nog speelden met diverse parameters van de uitvoeringspraktijk, ook al was het echte preluderen reeds uit de mode. Dit alles resulterend in een grote diversiteit aan interpretaties.

Tijdens de parallelle sessies onder leiding van Lieven Strobbe maken de deelnemers zich de basisprincipes van Tonal Tools eigen. Hoe kan je er in de klavierklas op diverse niveau’s mee aan de slag? Tijdens de vierde sessie leidde dit tot de eerste recomposities van bestaande muziek van Tsjaikovski en Schumann. Verrassend hierbij is hoe snel je vanuit een onbecijferde bas, via improvisatie en suggestie bijna letterlijk naar een bestaande compositie kan toespelen… om pas daarna met de partituur geconfronteerd te worden. Een echte eye-opener.

20140225_102731_resized

Lieven

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder CONNECT I, Onderzoek en ontwikkeling, Opleiding, Tonal Tools, Voor muzikanten en kunstenaars

0pleiding Tonaal Gereedschap (Sessie 2 – dinsdag 11 februari 2014)

Vanaf de tweede sessie splitsen de deelnemers zich telkens op in twee groepen. De ene helft begint met de sessie van de gastspreker, dit keer klavecinist Ewald Demeyere. De andere helft sluit aan bij de workshops van Lieven Strobbe, auteur van Tonaal Gereedschap. Na de pauze wisselen de groepen van lesgever.

Ewald Demeyere dompelde de aandachtige deelnemers onder in de denkwereld van de 17de- en 18de-eeuwse klavierspelers: de wereld van het partimento. Hoe werden zij vaardig met muziek? In welke omstandigheden gebeurde dat? Wat is een partimento eigenlijk? De deelnemers kregen de gelegenheid om enkele partimenti aan het klavier uit te proberen: een kennismaking aan den lijve met de interne keuken van de barokmuzikant. Ewalds boeiende uiteenzetting deed al snel naar meer verlangen.

Lieven Strobbe stak van wal met een eerste van vier workshop-lezingen die het materiaal van Tonaal Gereedschap aan de praktijk moet linken. De focus lag bij de mogelijkheden om met beginners aan het klavier erg auditief en creatief aan de slag te gaan… en hen meteen hun eerste eigen muziek te laten verzinnen. Het spreekt vanzelf dat alle deelnemers hierbij plaats namen aan het klavier. Via korte opdrachten in kleine groepjes verkenden zij de mogelijkheden van ‘Tertia’ en ‘Quiescenza’, twee basisprincipes van Tonaal Gereedschap. Het is fascinerend hoe met beperkt materiaal en een gelimiteerde techniciteit onmiddellijk fascinerende muziek kan gemaakt worden.

Inmiddels zijn beide versies van de app Tonal Tools beschikbaar:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.musica.formulabrowser&hl=nl
iOS: https://itunes.apple.com/us/app/tonal-tools/id797585650?mt=8

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder CONNECT I, Onderzoek en ontwikkeling, Opleiding, Tonal Tools, Voor muzikanten en kunstenaars

0pleiding Tonaal Gereedschap (Sessie 1 – dinsdag 28 januari 2014)

Niet minder dan 24 leerkrachten klavier waren een aandachtig publiek tijdens de eerste sessie van Tonaal Gereedschap/Tonal Tools in Conservatorium Mechelen. Met dit unieke project biedt Musica handig en efficiënt gereedschap om werk te maken van een meer creatief-inzichtelijke benadering van tonale muziek, over idiomen en genres heen. Het materiaal is in de eerste plaats bedoeld voor toepassingen in het Vlaamse Deeltijds Kunstonderwijs.

Auteur Lieven Strobbe belichtte het spanningsveld tussen een opleiding gericht op ‘klassiek’ repertoire en de uitdagingen voor de klavierleraar van de toekomst. Belangrijke inspiratie vindt hij in de basisprincipes van de achttiende-eeuwse klavierdidactiek en de jazz.

De deelnemers maakten een eerste keer kennis met de negen componenten van Tonaal Gereedschap en de app Tonal Tools. Praktische toepassingen aan het klavier maakten het materiaal een eerste keer concreet.

sessie 1 foto 02 sessie 1 foto 03

De tweede sessie van de opleiding Tonaal Gereedschap gaat door op dinsdag 11 februari onder leiding van Lieven Strobbe en met Ewald Demeyere als gastdocent. De sessie gaat in op specifieke toepassingen van Tonaal Gereedschap op barokmuziek. Het didactische luik laat zien hoe je met het materiaal aan de slag kan vanaf de eerste klavierles.

De app Tonal Tools is reeds beschikbaar in de Play Store. De versie voor iOS volgt snel.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder CONNECT I, Onderzoek en ontwikkeling, Opleiding, Tonal Tools, Voor muzikanten en kunstenaars