Tagarchief: muziekeducatie

Studiedag Ukelila

Woensdag 16 december 2016

Sinds januari 2014 loopt in een groeiend aantal Genkse basisscholen Ukelila, een initiatief van Muziek voor Ieder Kind (MIK vzw) en inhoudelijk ondersteund door Musica. Inmiddels geeft dit project aan meer dan 350 kinderen de kans om tijdens de schooluren te leren musiceren onder leiding van professionele muzikanten. Zij worden vaardig op het instrument van hun keuze. Door samen muziek te maken, groeien ook hun sociale competenties.

Onder coaching van Musica vaart Ukelila een eigenzinnige artistiek-pedagogische koers. Muziekcreatie vanuit interactie neemt hierbij een centrale plaats in, met interessante gevolgen voor de didactiek.

Na drie jaar experimentele werking presenteerde Ukelila een stand van zaken tijdens een studiedag in cc Casino Meulenberg. Een 50-tal deelnemers van over heel Vlaanderen tekende present: leerkrachten lager onderwijs, leraren muziek uit het Deeltijds Kunstonderwijs, leraren en studenten hogere muziekopleidingen en lerarenopleiding, schooldirecteurs en vertegenwoordigers van kunstenorganisaties.

In de voormiddag zagen zij muziekleerkrachten en kinderen aan het werk tijdens hun wekelijkse muziekles. ‘s Middags gaf Hans Van Regenmortel, artistiek-pedagogische coach van Ukelila, inzage in de krijtlijnen achter deze unieke benadering van leren musiceren. Peter Meeuwissen, een van de initiatiefnemers van het project, lichtte het effect ervan op de sociale ontwikkeling van kinderen toe, naast andere impact binnen en buiten de schoolmuren. In zijn lezing A hippo among fish: thinking about children and music keek gastspreker François Matarasso (UK) vanuit zijn expertise met communicty art naar het fenomeen Ukelila. Diverse workshops, discussiemomenten en getuigenissen uit eerste hand lieten de deelnemers nog even dieper graven in het project.

Een geslaagde studiedag, en de aanzet voor een doorstart van dit unieke project.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder 8-12 jaar, Bijzondere doelgroepen, Ukelila, Uncategorized, Voor kinderen en jongeren, Voor leerkrachten en kinderbegeleiders, Voor muzikanten en kunstenaars

Gastcolleges rond muziekeducatie in het non-formele veld voor LUCA Lemmens

In samenwerking met de Specifieke Lerarenopleiding van LUCA School of Arts campus Lemmens liet Musica tijdens het lopende academiejaar een 35-tal studenten kennismaken met de wereld van muziekeducatie in het non-formele veld. Na een algemene inleiding en, voor sommigen, meer specifieke achtergrond rond muzische interacties met baby’s en peuters, volgde de opdracht om voor dit brede veld een project uit te tekenen. We lieten daarbij in het midden of het project een concrete invulling zou krijgen, dan wel een virtuele oefening zou blijven.

De opdracht leverde een mooie oogst aan ideeën op. Een grote maatschappelijke betrokkenheid sprong hierbij in het oog. De allerkleinsten, mensen met dementie, slechthorenden, vluchtelingen, kinderen, jongeren en volwassenen, … diverse doelgroepen passeerden de revue. Resultaat van de opdracht was alvast een positief inzicht in de mogelijkheden van dit voor velen nog onbekende werkveld.

Musica heeft de projectvoorstellen met veel interesse gelezen en gewogen. Niet als een examinator, maar met de blik van het werkveld zelf. Hoe komt het dossier over? Maakt het nieuwsgierig? Welke aspecten ontbreken? Zijn de ambities relevant en haalbaar? Is de insteek origineel? Na een eerste lezing en terugkoppeling presenteerden de studenten hun projecten aan elkaar.

Enkele studenten laten het alvast niet bij plannen op papier, maar vertalen hun project ook naar de realiteit, wat wij alleen maar kunnen toejuichen. Zo gaat masterstudente Astrid Vanhees aan de slag met slechthorende kinderen in Hasselt. Zij zal hiervoor coaching krijgen ondersteund door het Musicafonds.

De samenwerking met LUCA School of Arts krijgt volgend academiejaar ook een vervolg.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized, Voor muzikanten en kunstenaars

0pleiding Tonaal Gereedschap (Sessie 1 – dinsdag 28 januari 2014)

Niet minder dan 24 leerkrachten klavier waren een aandachtig publiek tijdens de eerste sessie van Tonaal Gereedschap/Tonal Tools in Conservatorium Mechelen. Met dit unieke project biedt Musica handig en efficiënt gereedschap om werk te maken van een meer creatief-inzichtelijke benadering van tonale muziek, over idiomen en genres heen. Het materiaal is in de eerste plaats bedoeld voor toepassingen in het Vlaamse Deeltijds Kunstonderwijs.

Auteur Lieven Strobbe belichtte het spanningsveld tussen een opleiding gericht op ‘klassiek’ repertoire en de uitdagingen voor de klavierleraar van de toekomst. Belangrijke inspiratie vindt hij in de basisprincipes van de achttiende-eeuwse klavierdidactiek en de jazz.

De deelnemers maakten een eerste keer kennis met de negen componenten van Tonaal Gereedschap en de app Tonal Tools. Praktische toepassingen aan het klavier maakten het materiaal een eerste keer concreet.

sessie 1 foto 02 sessie 1 foto 03

De tweede sessie van de opleiding Tonaal Gereedschap gaat door op dinsdag 11 februari onder leiding van Lieven Strobbe en met Ewald Demeyere als gastdocent. De sessie gaat in op specifieke toepassingen van Tonaal Gereedschap op barokmuziek. Het didactische luik laat zien hoe je met het materiaal aan de slag kan vanaf de eerste klavierles.

De app Tonal Tools is reeds beschikbaar in de Play Store. De versie voor iOS volgt snel.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder CONNECT I, Onderzoek en ontwikkeling, Opleiding, Tonal Tools, Voor muzikanten en kunstenaars