Tagarchief: Raquel Andueza

Musica te gast op Laus Polyphoniae

Musica was ook tijdens de bijzondere editie rond Petrus Alamire te gast op Laus Polyphoniae met verschillende projecten.

Tijdens de muziekvakantie ‘Het Alamire Atelier’ keken kinderen en jongeren van 6 tot 15 jaar binnen in het atelier van Petrus Alamire. De oudste deelnemers startten dit jaar twee dagen vroeger en lieten hun eerste creaties bewonderen bij de start van de muziekvakantie voor de jongere deelnemers. Ook een bezoek aan de fantastische tentoonstelling over de manuscripten van Petrus Alamire gaf de nodige inspiratie voor twee krachtige toonmomenten die meerstemmigheid centraal plaatsten.

(c) Katelijne Lindemans

(c) Katelijne Lindemans

(c) Frederik Sadones

(c) Frederik Sadones

(c) Frederik Sadones

(c) Frederik Sadones

(c) Frederik Sadones

(c) Frederik Sadones

(c) Frederik Sadones

(c) Frederik Sadones

 

Iets oudere zangers konden dan weer het oeuvre van Petrus Alamire actief ontdekken. Tijdens ‘Het Alamire Complex: masterclass uitvoeringspraktijk via mensurele notatie’ namen de leden van Cappella Pratensis gevorderde zangers mee op hun zoektocht om de manuscripten te ontcijferen. Ook de Amerikaanse specialisten Valerie Horst en Peter Urquhart gaven hun kijk op de uitvoering (o.a. gebruik van de Musica Ficta) van dit oeuvre uit de originele bronnen. Het slotconcert maakte duidelijk dat de uitvoering uit de originele bronnen een bijzondere meerwaarde biedt om de muziek volledig te doorgronden.

(c) Frederik Sadones

(c) Frederik Sadones

(c) Frederik Sadones

(c) Frederik Sadones

(c) Frederik Sadones

(c) Frederik Sadones

 

Nog een stap verder gingen de geselecteerde deelnemers van het International Petrus Alamire Lab. Zij lieten zich inspireren door (elementen uit) het volledige oeuvre van Alamire. Tijdens het International Petrus Alamire Lab werden ze gecoacht door twee topartiesten: Raquel Andueza en Eric Sleichim. Niet alleen muzikale topics werden besproken, maar ook meer fundamentele vragen werden aangehaald. Staan de extra-muzikale elementen ten dienste van het muzikale of vice versa? Begrijpt het publiek het muzikale verhaal dat het ensemble wil vertellen? Stof genoeg voor boeiende discussies.

Op zaterdag en zondag presenteerden de ensembles het resultaat van hun zoektocht tijdens een concertwandeling door Antwerpen. Zowel een internationaal comité van experten als het publiek kregen niet enkel de gekende historische benaderingen voorgeschoteld, maar konden zich ook laten verrassen door hedendaagse (her)interpretaties. Verrassend was het resultaat alleszins.

 

Boreas Quartett Bremen & Katharina Berndt

Blokfluitensemble Boreas Quartett ging op zoek naar overeenkomsten tussen eigen werk en dat van Alamire. Zijn prachtige illustraties vormen een toegevoegde waarde en verduidelijken de muzikale boodschap. De vier dames gingen een samenwerking aan met lichtartieste Katharina Berndt die grafische projecties, gebaseerd op Alamire’s stijl maar met een hedendaags vocabularium, ontwierp voor hun concert. Een versterkte luisterervaring is het resultaat.

(c) Frederik Sadones

(c) Frederik Sadones

 

Victoria Bernath

De jonge vioolspeelster Victoria Bernarth liet zich inspireren door de veelzijdigheid van Alamire; hij was niet enkel muziekkopiist, maar ook spion. Het zette haar aan tot een hedendaagse interpretatie van deze dualistische persoonlijkheid. Ze speelt niet alleen viool, maar zingt tegelijkertijd, en declameert teksten van Yeats, Plato en Anne Carson, in combinatie met citaten uit manuscripten van Alamire. Ze wil op deze manier een nieuwe dimensie toevoegen aan Alamire’s erfenis.

(c) Frederik Sadones

(c) Frederik Sadones

 

Rumorum

In de historische uitvoeringspraktijk is al decennialang een discussie aan de gang tussen voorstanders van ‘oude’ instrumenten en aanhangers van ‘moderne’ instrumenten. In de jaren ’80 ontstond een gelijkaardig debat rond de tegenstelling tussen analoge elektronische instrumenten en de vernieuwende digitale elektronica. Bij het begin van de 21ste eeuw merken we een heropleving van analoge elektronica die een warmer geluid zouden voortbrengen. Rumorum brengt beide samen in een uitvoering van Ockeghem’s lied ‘D’un autre amer’, op akoestische én op elektronische instrumenten.

(c) Frederik Sadones

(c) Frederik Sadones

 

Circling the Spheres

Het ensemble Circling the Spheres gaat op geheel eigen wijze aan de slag met liederen van de la Rue en Agricola. Ze improviseren op de muzikale thema’s en componist Toma Gouband voegt een persoonlijk accent toe. Hij noteert de composities in cirkelvorm, gebruikmakend van kleuren, een methode die de creativiteit stimuleert. Deze dialoog tussen improvisatie en eeuwenoude muziek creëert verrassende effecten.

(c) Frederik Sadones

(c) Frederik Sadones

 

Two Envelopes

‘Alamento’ is een performance voor percussie en klavichord, twee instrumenten die al bestonden ten tijde van Alamire, in combinatie met live electronics – hedendaagser kan bijna niet. De twee muzikanten van Two Envelopes imiteren het geluid van schrijven met inkt op perkament en verwerken deze klanken in de composities die ze brengen. Een wel heel bijzondere interpretatie van Alamire’s repertoire.

(c) Frederik Sadones

(c) Frederik Sadones

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder 12-18 jaar, 4-8 jaar, 8-12 jaar, International Petrus Alamire Lab, IYAP, Masterclasses, Muziekvakanties, Muzikaal Erfgoed, Muzikaal erfgoed voor kinderen & jongeren, Summerschools, talentontwikkeling, Voor kinderen en jongeren, Voor muzikanten en kunstenaars

International Petrus Alamire Lab selection

The Laus Polyphoniae festival will be dedicated entirely to music copyist Petrus Alamire in 2015. Especially for the occasion, the International Young Artist’s Presentation will be rechristened the International Petrus Alamire Lab.

What meaning do the five hundred year-old manuscripts made by Alamire have for a 21st century audience? In what way can polyphonic Renaissance music be a source of inspiration for composers and musicians today, across styles and genres? Musica and AMUZ put out a call for promising musicians and ensembles to come up with original concepts as approaches to Alamire’s work. From the many, highly varied proposals, the jury consisting of Pascale De Groote (General Director of Artesis Plantijn University College in Antwerp), Frans de Ruiter (Director of the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University), Paul Craenen (Director of Musica), Herman Baeten (Chairman of Musica) and Bart Demuyt (Director of AMUZ), have selected five projects to embark upon a coaching process.

Campagnebeeld IPAL webThe Swiss ensemble for mediaeval music RUMORUM will confront a historic approach with the use of historic synthesizers.

The recorder quartet Boreas from Bremen will work with a light artist to bring the world of Petrus Alamire to life.

The two sopranos, cornett, double bass and percussion that form the Belgian ensemble Circling the Spheres will improvise with Alamire’s fascinating work. They will approach this challenge armed with considerable experience in jazz, early and contemporary music.

Victoria Bernath will also improvise, but as a soloist, tackling one of the works from the Petrus Alamire choirbook held in Britain. She will also draw inspiration from this specific style of motet for her own compositions.

Finally, the two young musicians in the ensemble Two Envelopes will present a daring concept for harpsichord, the sounds of writing and electronics.

These different projects will be developed over the coming months, mentored by specialists including Eric Sleichim and Raquel Andueza. Initial coaching will be held at AlbaNova (28 June, Alden Biesen; www.albanovafestival.com), with a presentation of the projects and discussion of the conceptual approach.

An intensive, three-day musical coaching session is programmed for the early music festival Laus Polyphoniae, at which the ensembles will also present their work to the general public. The ensembles will then also have the opportunity to introduce themselves to international concert organisers (including a delegation from the REMA). The networking session and the support of Musica and AMUZ will subsequently help them to continue extending their international careers.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder -English, International Petrus Alamire Lab, IYAP

International Petrus Alamire Lab selectie

Het festival Laus Polyphoniae staat in 2015 volledig in het teken van de muziekkopiist Petrus Alamire. De International Young Artist’s Presentation werd voor deze gelegenheid omgedoopt tot International Petrus Alamire Lab.

Welke betekenis hebben de vijf eeuwen oude geschriften van Alamire voor een publiek van de 21e eeuw? Op welke manier kan de polyfone renaissancemuziek een inspiratiebron vormen voor componisten en muzikanten van vandaag, over genres en stijlen heen? Musica en AMUZ deden een oproep naar veelbelovende muzikanten en ensembles om originele concepten te bedenken en met het oeuvre van Alamire aan de slag te gaan. Uit de vele, zeer diverse voorstellen koos de jury, bestaande uit Pascale De Groote (algemeen directeur Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen), Frans de Ruiter (Directeur Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University), Paul Craenen (directeur Musica), Herman Baeten (voorzitter Musica) en Bart Demuyt (directeur AMUZ), vijf projecten die een coachingtraject aangaan.

Campagnebeeld IPAL web
Het Zwitserse ensemble voor middeleeuwse muziek RUMORUM zal een historische benadering confronteren met het gebruik van historische synthesizers.

Het blokfluitkwartet Boreas uit Bremen zal samenwerken met een lichtkunstenares om de wereld van Petrus Alamire tot leven te wekken.

Met twee sopranen, cornetto, contrabas en percussie zal het Belgisch ensemble Circling the Spheres op een improvisatorische wijze met het fascinerende oeuvre aan de slag gaan. Met hun rugzak vol ervaring in de jazz, de oude en hedendaagse muziek gaan zij deze uitdaging aan.

Victoria Bernath zal dan weer solo én improvisatorisch aan de slag gaan met één van de werken uit het Britse koorboek van Petrus Alamire. Ze laat zich verder ook inspireren door de specifieke motetstijl voor haar eigen composities.

Tot slot gaan de twee jonge muzikanten van het ensemble Two Envelopes aan de slag met een gedurfd concept voor klavecimbel, schrijfgeluiden en elektronica.

Deze verschillende projecten worden de komende maanden verder uitgewerkt, onder begeleiding van specialisten als Eric Sleichim en Raquel Andueza. Op AlbaNova (28 juni, Alden Biesen; www.Albanovafestival.com) volgt een eerste coachingsessie met een voorstelling van de projecten en een bespreking van de conceptuele aanpak.

Tijdens het oude muziekfestival Laus Polyphoniae staat er een intensieve driedaagse muzikale coaching op het programma en zullen de ensembles zich ook presenteren aan het brede publiek. De ensembles krijgen dan eveneens de gelegenheid om zich voor te stellen aan internationale concertorganisatoren (o.a. delegatie van de REMA). Het netwerkmoment en de ondersteuning vanuit Musica en AMUZ zullen hen nadien helpen om hun internationale carrière verder uit te bouwen.

1 reactie

Opgeslagen onder International Petrus Alamire Lab, IYAP, talentontwikkeling